News

Regulatory News / Latest Report

Wprowadzenie akcji Allegro.eu do obrotu na Rynku Głównym GPW

Październik 10, 2020

Raport bieżący nr 4/2020

Podstawa prawna: art. 17 MAR

Tytuł: Wprowadzenie akcji Allegro.eu do obrotu na Rynku Głównym GPW

Rada Dyrektorów Allegro.eu ("Spółka") informuje, że otrzymała Uchwałę Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. ("GPW") nr 766/2020 z dnia 9 października 2020 roku, w której Zarząd GPW postanowił:

1) wprowadzić z dniem 12 października 2020 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 1.023.255.814 (jeden miliard dwadzieścia trzy miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czternaście) akcji zwykłych Spółki o wartości nominalnej 0,01 PLN każda oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "LU2237380790"; oraz
2) notować akcje Spółki w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "ALLEGRO" i oznaczeniem "ALE".

Allegro.eu jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), adres siedziby: rue Hildegard von Bingen 1, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830.