Akcjonariusze

Akcjonariusze

Akcjonariusz Liczba akcji % udział w kapitale Liczba głosów na WZA % głosów na WZA
Cidinan S.à r.l. 321 246 322 31,39% 321 246 322 31,39%
Permira VI Investment Platform Limited 321 246 322 31,39% 321 246 322 31,39%
Mepinan S.à r.l. 71 388 074 6,98% 71 388 074 6,98%
Pozostali akcjonariusze 309 375 096 30,24% 309 375 096 30,24%
Total: 1 023 255 814 100,00% 1 023 255 814 100,00%

 

Wykres przedstawia całkowitą liczbę akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.

Dane na dzień 26 października 2020 r.